Header
Kiểm tra lại thông tin về đề tài khóa luận tốt nghiệp năm học 2016 - 2017 (Sinh viên K67; N4, M4 LT48)

Để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp năm 2017, phòng Đào tạo thông báo danh sách đề tài khóa luận tốt nghiệp năm học 2016-2017. Yêu cầu sinh viên kiểm tra lại các thông tin về tên đề tài, cán bộ hướng dẫn và sinh viên thực hiện. Trong trường hợp cần điều chỉnh thông tin, sinh viên nộp đơn điều chỉnh (theo mẫu trên trang thông tin cá nhân) có đầy đủ chữ ký của cán bộ hướng dẫn, giáo vụ bộ môn và trưởng bộ môn về phòng Đào tạo trong tuần từ 10 - 14/4/2017. Sau thời gian trên, phòng Đào tạo sẽ không giải quyết các vấn đề thay đổi thông tin KLTN mà sinh viên đã đăng ký trước đây.

Yêu cầu sinh viên theo dõi, thực hiện đúng lịch trên.
Danh sách khóa luận xem tại đây.
Mẫu đơn đổi tên đề tài xem tại đây.

2181