Header
Thông báo về việc đăng ký cơ sở thực tế của sinh viên cao đẳng khóa 5 Học kỳ II năm học 2016 - 2017

Theo kế hoạch giảng dạy học kỳ II năm học 2016 - 2017, sinh viên cao đẳng khóa 5 sẽ thực tập thực tế ngành 2 trong thời gian từ 17/4/2017 đến 13/5/2017. Mỗi sinh viên cao đẳng khóa 5 đăng ký 01 cơ sở thực tế trong danh sách 5 cơ sở thực tế dưới đây.

Danh sách cơ sở thực tế:

Cơ sở 1: CTCP Dược TW Mediplantex (30 sinh viên)

Cơ sở 2: CTCP Traphaco (30 sinh viên)

Cơ sở 3: CN 5 - Hapharco (30 sinh viên)

Cơ sở 4: Bệnh viện Thanh Nhàn (22 sinh viên)

Cơ sở 5: Bệnh viện E (20 sinh viên)

Sinh viên đăng ký cơ sở thực tế qua cổng thông tin điện tử trường Đại học Dược Hà Nội từ 18 giờ 00 ngày 05/4/2017 đến 8 giờ 00 ngày 10/4/2017 bằng tài khoản đã được cung cấp. Những sinh viên không đăng ký qua cổng thông tin điện tử sẽ được tự động xếp cơ sở thực tế.

2018